Republički štab za vanredne situacije donio zaključke o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji RS, o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima i o formiranju Tima za praćenje provođenja mjera Republičkog štaba

Republički štab za vanredne situacije donio zaključke o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima i o formiranju Tima za praćenje provođenja

Continue