Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine
Hirurgija (od grčke riječi cheirourgia; doslovno: ``ručni rad``) jeste medicinska specijalnost koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni, ručni ili instrumentalni način.
Image
Pedijatrija
Pedijatrija je grana medicine koja je definirana objektom svog interesa- djetetom, od rođenja do kraja adolescencije.
Image
Stomatologija
Stomatologija (grč. στομα, ``usta``), ili dentalna medicina, predstavlja jednu od kliničkih disciplina koja je usko povezana s medicinom.
Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema.
Nudimo efikasne načine da se rešite estetskih problema na Vašoj koži uz pomoć estetske dermatologije.
Image
Fizijatrija
Fizikalna terapija koristi razne oblike fizičke energije (svjetlost, zvuk, magnetizam, elektricitet, toplotnu energiju, mehaničku…) u cilju lječenja oboljenja, povreda i njihovih posljedica.
Image
Ginekologija i akušerstvo
Ginekologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema.
Oftalmologija ili okulistika je grana medicine koja se bavi proučavanjem građe i funkcije oka u zdravom i bolesnom stanju. Obrađuje patologiju, kliniku i terapiju očnih bolesti i anomalije refrakcije oka.
Image
Laboratorija

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja materijala.
Image
ORL
Otorinolaringologija (oto- + rino- + laringo- + -logija) je medicinska nauka koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti uha, nosa i grla.
Image
Psihijatrija
Psihijatrija (grčki psyche – duša, iatrea – liječenje) klasično je određena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovjekove ličnosti koji proizlaze iz subjektivnoga individualnog života ili njegova odnosa s okolinom.
Urologija (od grčkog οὖρον ouron „urin” i -λογία -logia „studija”), takođe poznata kao genitourinarna hirurgija, klinička je grana koja se bavi oboljenjima urinarnih organa (bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra) kao i genitalnih organa muškarca (penis, testisi, epididimi, prostata).
Urgentna medicina se fokusira na dijagnozu i tretman akutnog oboljenja i povreda koje zahtijevaju trenutnu medicinsku pažnju.
Image
Transport pacijenata
Prevoz pacijenata Medic Plus pruža profesionalne usluge osobama kojima je neophodna brza i adekvatna ljekarska pomoć. Obezbeđujemo vrhunski i siguran sanitetski prevoz sa najsavremenijim sanitetskim vozilom.