Urgentna medicina je grana medicine koja se fokusira na dijagnozu i tretman akutnog oboljenja i povreda koje zahtijevaju trenutnu medicinsku pažnju.

 • Kardiopulmonalna reanimacija
 • Šok
 • Poremećaji acido-bazne ravnoteže, tečnosti i elektrolita
 • Disanje i poremećaji disanja
 • Glavobolja
 • Bol u prsnom košu
 • Bol u trbuhu
 • Bol u zglobovima i kostima
 • Koma
 • Gubitak tečnosti
 • Krvarenje
 • Politrauma
 • Povrede glave
 • Povrede lica i vrata
 • Povrede kičmenog stuba i kičmene moždine
 • Povrede prsnog koša
 • Povrede trbuha
 • Povrede mokraćnog sistema i spolnih organa
 • Povrede udova
 • Povrede šake
 • Trovanje
 • Obrada rane
 • Urgentni postupci