Fizikalna terapija koristi razne oblike fizičke energije (svjetlost, zvuk, magnetizam, elektricitet, toplotnu energiju, mehaničku…) u cilju lječenja oboljenja, povreda i njihovih posljedica.

Pri tome se pojedini oblici fizičke energije koriste pojedinačno ili kombinovano, prema potrebi uporedo sa medikamentoznim ili hiruškim lečenjem.