Ginekologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema.

Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom te proučava i prati promene u ženskom telu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda.