Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja materijala.

Pravilno odabiranje i ispravno pravovremeno uzimanje biološkog materijala (pravi materijal u pravo vreme) je prvi i veoma važan korak od koga zavisi i tačnost laboratorijskih rezultata.

Naša laboratorija vam nudi višestruki profesionalizam, uslove na vrhunskom nivou uz pažnju koju do sada niste imali priliku da iskusite.

Bezbolno
100%
Brzo
100%
Sigurno
100%
Profesionalno
100%
Sistematski
100%
Higijenski ispravno
100%
Savjesno
100%

Savjeti kod skraćenica

Kad čovjek ima zdravstvene poteškoće vrlo često nakon ljekarske i laboratorijske pretrage dolazi u nedoumicu kada su određene skraćenice u pitanju. To su stručni izrazi, ali korisno je da i laici znaju njihovo značenje. Na taj način će lakše shvatiti koja vrsta pretraga je obavljena u laboratoriju i koji je značaj dobivenih rezultata mjerenja.

Neke od skraćenica

  • KKS – kompletna krvna slika (misli se na broj krvnih ćelija)
  • SE – sedimentacija eritrocita (brzina taloženja crvenih ćelija)
  • GUK – glukoza u krvi
  • ŠUK – šećer u krvi
  • oGTT – oralni test tolerancije glukoze
  • HbA1c – glikirani hemoglobin, pokazuje nivo glukoze kroz dulje vrijeme
  • AST – aspartat aminotransferaza, jetreni enzim
  • ALT – alanin aminotransferata, jetreni enzim
  • GGT – gamaglutamil transferaza, jetreni enzim
  • Fe – željezo u krvi

Nadamo se da smo vam pomogli u boljem razumijevanju vaših laboratorijskih nalaza.