Oftalmologija ili okulistika je grana medicine koja se bavi proučavanjem građe i funkcije oka u zdravom i bolesnom stanju. Obrađuje patologiju, kliniku i terapiju očnih bolesti i anomalije refrakcije oka.

  • Specijalni sistematski pregledi odraslih: za vozače, za rad na visini, za rad u inostranstvu, za nošenje oružja
  • Sistematski pregledi dece za polazak u školu
  • Sistematski pregledi za sportiste