Neurologija je medicinska disciplina koja se bavi istraživanjem strukture, funkcije i bolesti nervnog sistema (centralnog nervnog sistema /CNS/ kome pripadaju mozak i kičmena moždia, te njima bliske strukture krvnih sudova i perifernog nervnog sistema kome pripadaju periferni nervi i neuro-mišićne veze), kao i opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovanih patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Neurologija i psihijatrija se delom prepliću.