Specijalista abdominalne hirurgije
PREGLED HIRURGA
PREGLED SA ANOSKOPIJOM
Obuhvata pregled analnog dijela sa instrumentom radi uvida u vrstu i stepen bolesti, najčešće se koristi kod hemoroida.
SKLERIZACIJA HEMOROIDA
Aplikacija sklerozantne injekcije u korijen šulja, koji izaziva reakciju u tkivu koja smanjuje dotok krvi u hemoroid i u isto vrijeme ožiljnu reakciju.
MALE INTERVENCIJE (MLADEŽI, LIPOMI, ATEROMI, URASLI NOKAT…)
MALE INTERVENCIJE (MLADEŽI, LIPOMI, ATEROMI, URASLI NOKAT…) sa PH nalazom
INCIZIJA ABSCESA
Otvaranje i ispuštanje gnoja kod raznih upalnih stanja kod kojih se javlja šupljina u kojoj ima gnoja, a koja se ovom intervencijom evakuiše.
VEĆE INTERVENCIJE (veći lipomi ili drugo)
KILA OPERACIJA SA MREŽICOM
Operacija kile u lokalnoj anesteziji, kojom prilikom se stavlja mrežica te ne dolazi do tenzije tkiva već mrežica izazove reakciju tkiva i stvaranje ožiljnog tkiva koje ne dozvoljava prodor kilnog sadržaja kroz kilni otvor, koji se zatvori mrežicom.
ŠULJEVI KLASIKA
Klasična operacija koja podrazumijeva eksciziju, tj. uklanjanje hemoroida elektrohirurškim nožem.
LASER ŠULJEVI (LHP – Laser haemorrhoidoplasty)
Podrazumijeva minimalno invazivnu proceduru za vrijeme koje se kroz ubod u predjelu analne kože plasira sonda lasera u hemoroid i koja izazove promjene u zidu hemoroida koji se ožiljno izmjeni i svede na normalnu veličinu.
THD ŠULJEVI

Procedura u liječenju šuljeva naročito III i IV stadijuma, a koja ima dvije karakteristike. Prva da se pod kontrolom dopler ultrazvučne sonde identifikuju VI arterija koje snabdijevaju hemoroid krvlju i koje se tom prilikom ligiraju, tj. podvežu; i druga da se učini lifting tj. podizanje sluznice na anatomsko tj. prirodno mjesto. Time se postiže uspostavljanje prirodnog položaja struktura analne regije i hemoroida.
FISTULA PERIANALNA SETON

Fistule nastaju najčešće kao posljedica perianalnog abscesa, koji nastaje zapušenjem perianalnih žlijezda, sa posljedičnim stvaranjem gnoja. Tada se uradi incizija ili otvaranje istog, ali se u velikom broju slučajeva kao posljedica stvara komunikacija između završnog dijela debelog crijeva i kože što uzrokuje curkanje prljavog sadržaja kroz otvor na koži. Kod nekih vrsta je potrebno uraditi ovu operaciju po Setonu, gde se specijalna gumica stavlja u fistulozni kanal i tu ostaje 8-12 nedelja, a potom se zatvara samo laser procedurom koja je ispod na spisku.
FISTULA PERIANALNA LASER
SINUS PYLONIDALIS KLASIKA

Urasla dlaka u interglutarnoj brazdi u predjelu trtične kosti, koja raste unutra u šupljini, a spolja se nalaze mali otvori. Ona se tretira ili klasičnom hirurgijom za vrijeme koje se koža i okolno tkivo odstranjuju sa ili bez šivenja.
SINUS PYLONIDALIS LASER

Operacija urasle dlake kojom se sinusni kanal u kome se nalaze dlake očisti od dlaka, a potom laserom zatvori isti kanal.

REKTOSKOPIJA do 30 cm
Pregled sa rigidnim rektoskopom do 30cm debelog creva.
KONSULTACIJA manje
KONSULTACIJA velike

ESTETIKA:

FILERI
BOTOX
MEZONITI, MEZOTERAPIJA
LIPOLIZA
FILERI GENITALNE REGIJE
ESTETIKA SA OTKLANJANJEM OŽILJKA OD EPIZIOTOMIJE, TZV. GENITALNA ESTETIKA sa filerima
FILERI VAGINE
EKSPOZICIJA G TAČKE

Ortopedija (fra. orthopédie) ili ortopedska hirurgija je grana hirurgije koja se bavi bolestima i liječenjem mišićno-koštanog sistema. Ortopedski hirurzi koriste operativne i neoperativne zahvate pri liječenju mišićno-koštanih trauma, sportskih ozljeda, degenerativnih bolesti, infekcija, tumora i kongenitalnih (urođenih) poremećaja.

Etimologija

Riječ ortopedija prvi puta se upotrebljava na francuskom kao orthopédie, a skovao ju je francuski naučnik Nicholas Andry od grčke riječi orthos („ispravno“, „ravno“) i paidion („dijete“). Prvi puta koristi riječi u svojoj knjizi Orthopédie(Ortopedija), objavljenoj 1741. a koja je bila usmjerena ka ispravljanju i sprječavanju deformiteta kod djece.

Iako se ova disciplina u početku razvila s glavnim naglaskom na dječiju populaciju, ona se znatno proširila, te glavni osnov ortopedije i ortopedske hirurgije postaje ispravljanje deformiteta kičme i kostiju u svim životnim razdobljima.

Vaskularna hirurgija je medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim liečenjem bolesti krvnih sudva osim krvnih sudova lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme kojim se bavi neurohirurgija i krvnih sudova srca kojim se bavi kardiohirurgija. Sve veći broj bolesti krvnih sudova (vena i arterija) može se uspješno liječiti invazivnim, a poslednjih decenija i minimalno invazivnim metodama zahvaljujući sve većem razvoju tehnike i pomoćnih uređaja za tretman.

Međutim uz dobru opremu vaskularne hirurgije, za uspješno funkcionisanje i dalje zahtijeva dobro poznat standard: dobro hirurškog znanja, bogato stručno iskustva i primjenu mikroskopske tehnike, tj. vještinu izvođenja operacija pod mikroskopom sa velikim uvećanjem.

Maksilofacijalna hirurgija je hirurška grana koja se bavi oboljenjima glave i vrata. U njen domen spadaju povrede kostiju i mekih tkiva, infekcije, tumori (benigni i maligni), preprotetska hirurgija, urođeni i stečeni deformiteti lica i vilica, rascepi usne i nepca, oboljenja temporomandibularnog zgloba, oboljenja pljuvačnih žlezda kao i estetska hirurgija lica.

Ortopedija (grč. orthos-ravan, uspravan; paidion-dete) je medicinska specijalnost koja proučava, sprečava i liječi bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hiruška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja. Zadržala je i svoje istorijske karakteristike, podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa opštim zadacima brige za invalide, pa tako sarađuje sa ostalim specijalnostima, kao što su školska i fizikalna medicina, pedijatrija, reumatologija i neonatologija.